×
Pose på affaldsbeholder

Batteriindsamling

Producenter og importører af batterier har iværksat en oplysningskampagne, som har til formål at informere borgere, virksomheder, offentlige institutioner producenter og importører om indsamling af batterier.

På kampagnens hjemmeside www.farvel-batteri.dk kan du læse mere om genbrug af batterier.

Pose-på-låg-ordning

Nu kan du spare turen til genbrugsstationen, når du skal skille dig af med sparepærer og småt elektronik.

Fremover er det ikke kun batterier, du kan aflevere på låget af din skraldespand – nu kan du også aflevere brugte elsparepærer og småt elektronikaffald. Målet er at gøre det let at aflevere miljøskadeligt affald på den rigtige måde.

Sådan gør du:

1. Tag nogle klare poser – fx fryseposer – på max. 6 liter.

2. Læg batterier, sparepærer og småt elektronik i hver sin klare pose.

3. Slå en knude på poserne og læg dem på låget af skraldespanden på tømningsdagen (eller dagen før).

Posen med sparepærer kan du sætte i klemme på låget, så posen ikke blæser ned og pærerne smadres.

På firehjulede minicontainere (400 og 600 liter) lægger du poserne i den kurv, der er monteret på containeren.

Så tager skraldemanden genstandene med, når han henter restaffald, og Reno Djurs sørger for, at affaldet bliver behandlet miljømæssigt forsvarligt.

Batterier indeholder tungmetaller, som ikke kan nedbrydes i naturen. De er meget skadelige for miljøet og skal afleveres til miljømæssig forsvarlig behandling.

Bilbatterier

Bilbatterier kan afleveres til pladsmanden på genbrugsstationen som farligt affald.