×
Telefonen er i dag åben fra 9-14 :  87 59 77 77
Telefonen er i dag åben
fra 9-14 : 87 59 77 77

Tømning

Min side kan du finde og ændre alt om din affaldsordning

Information til sommerhuse i 2024

Har du modtaget et brev om ændringer i tømningshyppigheden for beholdere til restaffald og madaffald? Herunder ser du en oversigt over tømningshyppighed og pris.

Sommerhuse 2024, restaffald/madaffald i delt 240 liters beholder
Ordninger Sommerhalvåret Vinterhalvåret Pris (kr. inkl. moms 2024) Grundgebyr (kr. inkl. moms 2024) Total (kr. inkl. moms 2024)
(1. april – 30. september)
20 Hver 14. dag Hver 4. uge 725,00 2.146,00 2.871,00
20 + Hver 14. dag *) Hver 4. uge 942,50 2.146,00 3.088,50
26 Hver 14. dag Hver 14. dag 942,50 2.146,00 3.088,50
26 + Hver 14. dag *) Hver 14. dag 1.160,00 2.146,00 3.306,00

*) Ugetømning i 12 uger (i perioden: juni, juli og august).

  • Dine beholdere til plast, kartoner, metal og glas samt beholder til papir, pap og tekstilaffald er stadig dækket af grundgebyret.
  • Forbrugsgebyrer for restaffald og madaffald beregnes på grundlag af den periode, som ejendommen har ordningen. Er sommerhuset tilmeldt ugetømning i de 12 sommeruger (ordning 20+ samt 26+) gælder dette valg for hele perioden.
  • Der er mulighed for at tilkøbe ekstrakapacitet – se muligheder og priser i gebyrblad for 2024, siderne 6-9.

Åbent til
kl. 18

Søg på affald

Affalds-ABC

Guiden hjælper dig med at sortere og aflevere dit husholdningsaffald korrekt.

Følg os på

Facebook

Bliv klogere på affald, sortering og genanvendelse i Norddjurs og Syddjurs Kommune.

FACEBOOK

Åbningstider for erhvervskunder

Glatved behandlingsanlæg

Mandag til fredag: 7-16.

Læs mere

Husk at deklarere dit affald. Udfyld din affaldsdeklaration her.