×

Betalingsservice

Tilmeld din regning til PBS her:
Betalingsservice


Gebyrblad 2023

Priser

Gebyrer helårsboliger (dagrenovation og grundgebyr)

Priserne er revideret 1. januar 2023.

Beholdertype og tømningshyppighed

Forbrugsgebyr for restaffald
(kr. for 1. halvår 2023 inkl. moms)

Grundgebyr pr. boligenhed
(kr. for 1. halvår 2023 inkl. moms)
Samlet årligt gebyr inkl. grundgebyr
(kr. for 1. halvår 2023 inkl. moms)
140 l beholder 1 gang hver 14. dag    407,00   855,50 1.262,50
140 l beholder 1 gang pr. uge   813,00   855,50 1.668,50
240 l beholder 1 gang hver 14. dag    477,00   855,50 1.332,50
240 l beholder 1 gang pr. uge   953,00   855,50 1.808,50
400 l minicontainer 1 gang hver 14. dag   695,00   855,50 1.550,50
400 l minicontainer 1 gang pr. uge 1.390,00   855,50 2.245,50
660 l minicontainer 1 gang hver 14. dag   699,00   855,50 1.554,50
660 l beholder 1 gang pr. uge 1.398,00   855,50 2.253,50

Grundgebyret for helårsboliger for 2023 er inklusiv et investeringsbidrag på 62,50 kr. pr. husstand pr. år inkl. moms.

I grundgebyret for helårsboliger er inkluderet:

 • Adgang til at benytte genbrugsstationer på Djursland
 • Mulighed for en beholder til papir og pap, der tømmes hver 4. uge uden yderligere omkostninger
 • Mulighed for at få stillet en kompostbeholder til rådighed for hjemmekompostering af grønt affald uden yderligere omkostninger.
 • Pose på låget ordning - husstandsindsamling af batterier, sparepærer og småt elektronikaffald
 • Adgang til at benytte opstillede kuber til papir og pap samt flasker og glas
 • Administration og information.
Gebyrer sommerhuse (dagrenovation og grundgebyr)

Priserne er revideret 1. januar 2023.

Beholdertype  Forbrugsgebyr for restaffald inkl. grundgebyr
(kr. for 1. halvår 2023 inkl. moms)
  Antal tømninger om året *
23 30 32 39 52
 
140 liters beholder 1.067,50 1.176,50 1.208,50 1.317,50 1.520,50
240 liters beholder 1.129,50 1.257,50 1.294,50 1.422,50 1.660,50
400 liters minicontainer 1.322,50 1.509,50 1.563,50 1.750,50 2.097,50
600/660 liters minicontainer 1.325,50 1.513,50 1.567,50 1.755,50 2.105,50

* Der gøres opmærksom på at der gælder særlige forhold for Anholt, som kan ses i affaldsguiden for Anholt.

Grundgebyret for sommerhuse udgør 707,50 kr. for 1. halvår 2023 inkl. moms og inkluderer:

 • Adgang til at benytte genbrugsstationer på Djursland
 • Adgang til at benytte opstillede kuber til papir og pap samt flasker og glas
 • Pose på låget ordning - husstandsindsamling af batterier, sparepærer og småt elektronikaffald
 • Administration og information.

I nedenstående tabel vises, hvor ofte der tømmes restaffald i henholdsvis sommer- og vinterhalvåret i 2023.

Tømninger pr. år Sommer
Uge 14-39
Vinter
Uge 40-13
23 Hver 14. dag* Hver måned
30 Hver 14. dag* Hver 14. dag
32 Hver uge Hver måned
39 Hver uge Hver 14. dag
52 Hver uge Hver uge

* I juli og august (uge 27 til og med uge 34) tømmes dog hver uge.

Gebyrer virksomheder (dagrenovation og administrationsgebyr)

Priserne er revideret 1. januar 2023.

Forbrugsgebyr for restaffald
Beholdertype og tømningshyppighed Kr. for 1. halvår 2023 inkl. moms
140 l beholder 1 gang hver 14. dag    447,70
140 l beholder 1 gang pr. uge   894,30
240 l beholder 1 gang hver 14. dag    524,70
240 l beholder 1 gang pr. uge

1.048,30

400 l minicontainer 1 gang hver 14. dag   764,50
400 l minicontainer 1 gang pr. uge 1.529,00
600 l minicontainer 1 gang hver 14. dag   768,90
600 l minicontainer 1 gang pr. uge 1.537,80

* Hertil kommer et administrationsgebyr på 56,25 kr. inkl. moms pr. virksomhed, der er tilsluttet dagrenovationsordningen.

Gebyrer kommunale institutioner (dagrenovation og grundgebyr)

Priserne er revideret 1. januar 2023.

Forbrugsgebyr for restaffald

Beholdertype og tømningshyppighed

Kr. for 1. halvår 2023 inkl. moms
140 l beholder 1 gang hver 14. dag    407,00
140 l beholder 1 gang pr. uge    813,00
240 l beholder 1 gang hver 14. dag    477,00
240 l beholder 1 gang pr. uge

  953,00

400 l minicontainer 1 gang hver 14. dag   695,00
400 l minicontainer 1 gang pr. uge 1.390,00
660 l minicontainer 1 gang hver 14. dag   699,00
660 l minicontainer 1 gang pr. uge 1.398,00

Forbrugsgebyr for papir
Beholdertype Kr. for 1. halvår 2023 inkl. moms
140 l beholder    136,50
240 l beholder    137,00
600 l. minicontainer    244,50
1100 l. minicontainer    454,50
3 m3 undergrundscontainer 1.137,50
4 m3 undergrundscontainer 1.235,00
5 m3 undergrundscontainer 1.332,50

De ovenstående priser i skemaet er baseret på den standardmæssige tømning hver 4. uge.

For tømning af papir/pap hyppigere end hver 4. uge beregnes gebyret forholdsmæssigt ud fra det årlige gebyr ved 13 tømninger/år delt med 13 og ganget med det faktiske årlige antal tømninger.

Dertil pålægges alle kommunale institutioner et grundgebyr på 1.770 kr./år (ekskl. moms) til dækning af fællesomkostninger relateret til den af kommunerne vedtagne fælles affaldsordning for disse institutioner. Grundgebyret dækker:

 • Administration, information og rådgivning
 • Adgang til at benytte genbrugsstationerne på Djursland
 • Adgang til at benytte opstillede kuber til papir og pap samt flasker og glas
 • Pose på låget ordning - indsamling af batterier, sparepærer og småt elektronikaffald.
Tømnings- og behandlingsgebyr for undergrundscontainere til restaffald

Priserne er revideret 1. januar 2023.

Undergrundscontainere

For restaffald skal undergrundcontainere tilmeldes fast tømning hver uge eller hver 14. dag. Tømnings- og behandlingsgebyret beregnes efter det faktiske antal tømninger og enhedsprisen for hver tømning. 

Tømnings- og behandlingsgebyr for undergrundscontainer 

Beholderstørrelse

Omkostningselement

1,3 m3

(kr. 1. halvår 2023 inkl. moms)

2 m3

(kr. 1. halvår 2023 inkl. moms)

3 m3

(kr. 1. halvår 2023 inkl. moms)

 4 m3

(kr. 1. halvår 2023 inkl. moms)

5 m3

(kr. 1. halvår 2023 inkl. moms)

Tømnings- og behandlingspris (kr. pr. tømning) 248,15 303,42 376,42 456,83 536,79
Tømnings- og behandlingspris ved 26 tømninger årligt (14 dags) 3.226,00 3.945,00 4.893,00 5.938,50 6.978,50
Tømnings- og behandlingspris ved 52 tømninger årligt (uge)

6.452,00

7.889,00 9.787,00 11.877,50

13.956,50

 

For restaffald, kan der ved nogle typer undergrundscontainere anvendes engangsposer til foringer (hvor der er større risiko for perkolat – f.eks. ved restauranter). I disse tilfælde er der en meromkostning 50 kr. pr. tømning til denne, der tillægges gebyret.

For supplerende tømninger (i særlige tilfælde) samt fast tømning 2 gange ugentligt fastsættes gebyret pr. tømning på grundlag af gebyret for helårlig ugetømning af den pågældende beholdertype delt med 52.

Undergrundcontainere til restaffald tilmeldes normalt fast tømning hver uge eller hver 14. dag. For andre tømmeplaner, der på forhånd er fastlagt af Reno Djurs, beregnes gebyret efter det faktiske antal tømninger. Gebyret pr. tømning af undergrunds-containere til restaffald beregnes i disse tilfælde som gebyret for helårlig ugetømning af den pågældende beholdertype delt med 52.

For akutte ekstratømninger efter tilkald (udover planlagte tømninger) af undergrundscontainere til restaffald, der bestilles af grundejer, afregnes tømningen efter medgået tid med en timepris 947 kr. inkl. moms i timen, og behandlingsudgiften ved sådanne ekstratømninger beregnes på grundlag af gebyret for helårlig ugetømning af den pågældende beholderype delt med 52.

Særlige ydelser (dagrenovation)

Priserne er revideret 1. januar 2023.

Sæsontømning af restaffald på campingpladser og lignende i 600 liters minicontainere

Sæsontømning
  Kr. pr. år inkl. moms
Engangsgebyr for udbringning 416,25
Månedlig lejepris   45,00
Pris pr. tømning   91,25

Foring af minicontainere
Brugere af 400 og 600 liters minicontainere, der ønsker at få disse foret med plastsække, kan vælge dette ved henvendelse til Reno Djurs I/S. Der er 2 metoder med 2 priser.

 • Minicontainere fores med plastsække af skraldemanden ved hver tømning. Tillægspris herfor er 11 kr. ekskl. moms pr. tømning, svarende til 286 kr. ekskl. moms pr. år ved 14. dages tømning og 572 kr. ekskl. moms pr. år ved ugetømning.
 • Minicontainere fores med plastsække af brugeren selv. Ruller med plastsække leveres af skraldemanden til brugeren. Der er 52 sække i en rulle – det vil sige 2 års forbrug for minicontainere i 14. dages-tømning og et års forbrug for minicontainere i ugetømning. Prisen for en rulle med 52 sække er 360 kr. ekskl. moms.

Vask af beholdere

 • Vask af tohjulet delt beholder: 200,00 kr. inkl. moms.
 • Vask af tohjulet udelt beholder: 137,50 kr. inkl. moms.
 • Vask af minicontainer: 137,50 kr. inkl. moms.

Specialafhentning
De brugere, der ikke kan eller har etableret adgangsforhold, således at entreprenøren kan overholde Arbejdstilsynets krav, skal eventuelt have afhentet affaldet som specialafhentning.

Ved specialafhentning skal entreprenøren lade afhentningen foregå med særligt materiel/særlige metoder, der kan tilgodese de arbejdsmiljømæssige krav. Entreprenøren skal i øvrigt opfylde samme krav, der er gældende ved normalafhentning.

Specialafhentninger afregnes efter særlige enhedspriser afgivet ved licitationen.
 

Tillæg pr. tømning for specialafhentning
Beholdertype Kr. pr. tømning inkl. moms
140 l beholder 200,00
240 l beholder 200,00
400 l minicontainer 200,00
660 l minicontainer 200,00

 

Bundfældningstanke

Priserne er revideret 1. januar 2023.

Grundejeren betaler udgiften til tømning og behandling. Reno Djurs opkræver gebyret i 2 rater pr. år.

Fast årligt gebyr for tanke op til 2 kubikmeter

  Kr. pr. år inkl. moms
Helårshuse og virksomheder
(tømning 1 gang om året)
510,00
Sommerhuse
(tømning hvert andet år)
302,50

Langt de fleste tanke er ikke større end 2 m3. For tanke, der er større end 2,49 m3, udgør tillægsprisen pr. tømning 87,50 kr. pr. m3 tankvolumen.

Tankens volumen opmåles af entreprenøren ved første tømning, og gebyret reguleres herefter i overensstemmelse med det opmålte volumen.

Tillægspriser
  Kr. inkl. moms
Tillæg pr. m3 tankvolumen, der overstiger 2,49 m3. Pr. tømning. 87,50
Tømning lørdage, søndage og helligdage. Pr. tømning udover det ordinære tømningsgebyr. 250,00
Forgæves kørsel, pr. gang 118,75
Frilægning af dæksler (højst 30 cm under terræn), pr. tømning. 31,25
Fremrykket ordinær tømning med slamsuger uden for rute samt særlig tømning udført med slamsuger efter bestilling af grundejer. Pr. tømning udover det ordinære tømningsgebyr. 1.062,50

Ekstra ydelser

Ønsker du ekstra ydelser og tømninger, kan du selv bestille det hos et slamsugerfirma. Du afregner selv med firmaet.

Ekstra ydelser i forbindelse med tømningen skal være bestilt på forhånd.

Samletanke

Priserne er revideret 1. april 2023. Gebyrerne prisreguleres hvert kvartal i henhold til specifikke omkostningsindeks.

Gebyrerne opkræves af Djursland Kloak Service ApS efter tømning.
 

Tømningsgebyr

 

Kr. inkl. moms Kr. inkl. moms

 

2. kvartal 1. kvartal
Anstillingsgebyr (pr. tømning) 593,24 598,50
Tømnings- og behandlingsgebyr (pr. tømt m3) 318,24 320,16

Der afregnes proportionalt i forhold til tillægsprisen pr. efterfølgende 0,1 m3 opsuget spildevand.

 

Tillægspriser

 

Kr. inkl. moms Kr. inkl. moms

 

2. kvartal 1. kvartal
Tillægspris for tømning på hverdage samme
dag som bestilling er modtaget (pr. tømning)
893,05 900,97
Tillægspris for tømning lørdage, søndage
og helligdage(pr. tømning)
1.212,00 1.222,75
Fedtudskillere

Priserne er revideret 1. april 2023. Gebyrerne prisreguleres hvert kvartal i henhold til specifikke omkostningsindeks.

Gebyrer for bundtømning af fedtudskiller

 

Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms) Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms)

Udskillers totalvolumen (liter)

2. kvartal 1. kvartal
0-500 454,18 458,21
Tillægspris pr. efterfølgende 1 m3 117,40 118,44
Tillægspris for samtidig bundtømning af sandfang ifm. tømning af fedtudskiller 255,16 257,42
Akut tømning af fedtudskillere samme dag som rekvireret også på lørdage, søndage og helligdage 1.638,11 1.652,64

Der afregnes proportionalt i forhold til tillægsprisen pr. efterfølgende 0,1 m3 ved udskillere over 500 liter.

Olie- og benzinudskillere

Priserne er revideret 1. april 2023. Gebyrerne prisreguleres hvert kvartal i henhold til specifikke omkostningsindeks.

Gebyrer for bundtømning af olie- og benzinudskiller
  Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms) Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms)
Udskillers totalvolumen (liter) 2. kvartal 1. kvartal
0 - 500 liter 918,56 926,71
Tillægspris pr. efterfølgende 1 m3 306,19 308,90
Tillægspris for samtidig bundtømning af sandfang ifm. tømning af olie- og benzinudskiller 306,19 308,90
Akut tømning af olie- og benzinudskillere samme dag som rekvireret også på lørdage, søndage og helligdage 3.061,88 3.089,05

Der afregnes proportionalt i forhold til tillægspriserne pr. efterfølgende 0,1 m3 ved udskillere over 500 liter.

Gebyrer for bundtømning af sand- eller slamfang
  Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms) Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms)
Sandfangets totalvolumen (liter) 2. kvartal 1. kvartal
0 - 1.000 liter 816,50 823,75
Tillægspris pr. efterfølgende 1 m3 306,19 308,90

 Der afregnes proportionalt i forhold til tillægspriserne pr. efterfølgende 0,1 m3 ved sandfang over 1.000 liter.

Klinisk risikoaffald

Priserne er revideret 1. januar 2023.

Gebyrer opkræves løbende af indsamlingsvirksomheden og direkte hos affaldsproducenten i forhold til antallet og arten af udleverede emballager. Gebyrerne dækker udgifterne til vejledning, emballager, afhentning og behandling.

Gebyrer for afhentning af klinisk risikoaffald

Gebyret dækker rådgivning, udlevering af klargjort emballage, afhentning og behandling.

  Emballagetype Kr. pr. afhentning ekskl. moms
1 450 liter papcontainer

469,89

2 112 liter plastforet papcontainer 191,32
3 50 liter plastforet papcontainer 164,15
4 30 liter plastboks 255,57
5 2 til 5 liter kanylebokse (brugt som yderemballage)1) 148,20
6 6 til 10 liter kanylebokse (brugt som yderemballage)1) 174,05

1) Kanylebokse kan også købes særskilt uden afhentnings- og behandlingsgebyr, hvis den lægges i en større yderemballage.

Gebyrer for afhentning af vævsaffald

Gebyret dækker rådgivning, udlevering af klargjort emballage og afhentning. Behandling afregnes efter vægt.

  Emballagetype Afhentning
(Kr. pr. tømning ekskl. moms)
Behandlingspris for vævsaffald
(Kr. pr. kg ekskl. moms)
1 30 liter plastboks 230,93 8,25
2 60 liter plastboks 278,24 8,25

Øvrige gebyrer

Tillæg til ovenstående priser Kr. ekskl. moms
Afhentning efter bestilling udenfor planlagt afhentning (tilkaldegebyr) 241,82
Pris for forgæves kørsel 116,95

Priser for øvrige ydelser, som affaldsproducenten bestiller hos Marius Pedersen A/S, fastsættes og opkræves hos affaldsproducenten af Marius Pedersen A/S på almindelige markedsvilkår.

Behandlingsanlægget i Glatved

Priserne er revideret 1. januar 2023.

Kr./ton (ekskl. moms) Behandling Statsafgift I alt
Genanvendelse (1)
1. Haveaffald 190 0 190
2. Rent træaffald 240   240
Forbrændingsegnet (2)  
3. Småt brændbart 665 0 665
4. Stort brændbart 765 0 765
5. Landbrugsplast 875 0 875
6. Imprægneret træ 795 0 795
Deponeringsegnet affald   
7. Blandet 205 475 680
8. Mineralsk 225 475 700
9. Shredderaffald 235 475 710
Jord   
10. Ren jord 25 0 25
11. Forurenet jord 200 0 200
Specialbehandling   
12. Elektronikaffald 0 0 0
13. Fejlsorteret affald 925 0 925

(1) Da Reno Djurs ikke må håndtere genanvendeligt erhvervsaffald, retter de angivne priser sig alene mod affald fra kommunale aktiviteter, primært affald modtaget på Reno Djurs’ egne genbrugsstationer.

(2) Den angivne takst gælder for affald afleveret på Reno Djurs I/S anlæg i Glatved. For affald afleveret på Aarhus Kommunes affaldsforbrændingsanlæg gælder Aarhus Kommunes takster.

Betalingsbetingelserne for aflevering af affald på behandlingsanlægget i Glatved er netto 14 dage. Reno Djurs yder kredit på maksimalt 200.000 kr. (inkl. affaldsafgifter, ekskl. moms) pr. kunde. Kreditten kan øges, hvis kunden stiller betryggende sikkerhed (bankgaranti eller lignende).