×

Affaldsguides, pjecer m.m.


Affaldsguiden 2023


Takstblad 2023


Gebyrblad 2023


Klimaregnskab 2021


Hjælp din skraldemand


Sikkerhedspjece


Affald fra sommerhuse


Byggeaffald - hjælpeskema


Byggeaffald - vejledning


Håndbog om kompost


Kompostdeklaration


Klinisk risikoaffald


Tømningsordning for bundfældningstanke


Undergrundscontainere


Undergrundscontainere - tilmelding


Information om sortering - Enfamilieboliger


Indretningstips


Sorteringsvejleding


Vejledning til åbning af miljøkassen