×
Telefonen er i dag åben fra 9-15:  87 59 77 77
Telefonen er i dag åben
fra 9-15: 87 59 77 77
Besøg af klasse

Skoler

Gør undervisningen i miljø, klima og ressourcer nærværende med et besøg på den lokale genbrugsstation eller på deponeringsanlægget i Glatved. I kan også tage på skraldesafari i jeres lokalområde, eller kæmpe om adgang til råstoffer i spillet 'Jagten på råstofferne'.

Læs om vores tilbud og aktiviteter herunder, og find bookingformularen nederst på siden.

Alle tilbud er gratis, og ved behov for transport, afholder Reno Djurs udgifterne for undervisningsinstitutioner på Djursland (I booker selv transporten, og sender faktura til Reno Djurs). 

Besøg genbrugsstationen (Indskoling og mellemtrin)

Med et besøg på genbrugsstationen får eleverne et indblik i hverdagen på en rigtig arbejdsplads, hvor der hver dag arbejdes den vigtige opgave at sikre at affaldet sorteres og giver størst mulig værdi.

Vores rundvisere tilpasser rundvisningen til aldersgruppen. For de mindste er der fokus på affaldssorteringen derhjemme og hvorfor affald ikke må ende i naturen.
For mellemtrinnet introduceres temaer som farligt affald, elektronikaffald og deponering.

Som lærer er du meget velkommen til at deltage aktivt i rundvisningen med spørgsmål til eleverne, og bidrage med din viden. Rundvisningen kan ved behov desuden tilpasses et aktuelt tema I arbejder med. Skriv dine eventuelle ønsker i bookingforespørgslen.

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 1 time (tirsdag-fredag mellem kl. 10-12:30)

Praktisk info: 
Da rundvisningen udelukkende foregår udendørs, skal I sørge for at være klædt på til vejret. Har I brug for buskørsel til genbrugsstationen, betaler Reno Djurs bussen for alle undervisningsinstitutioner på Djursland. I booker selv bussen, og sender regningen til os.

Sikkerhed: 
Da genbrugsstationen er en arbejdsplads, gælder følgende regler under besøget:

  • Alle skal bære sikkerhedsvest (udleveres)
  • Rundvisningen foregår i samlet flok (der kan være trafik på pladsen)
  • Det ikke tilladt at hænge på containerne. Både af sikkerhedsmæssige årsager, og fordi der kan være olie på containerne, som ikke går af tøjet igen.

Forberedelse: 
Som forberedelse kan I benytte jer af ressourcerne, der ligger under Mere viden om affald. I kan også benytte jer af ’Styr på affaldet’-læringssættet, som udleveres ved opstart af den nye affaldsordning for kommunale institutioner (læs mere om ordningen og undervisningsmaterialet her).
Desuden kan I få tilsendt et klassesæt af aktivitetshæftet ’Affald – før, nu og i fremtiden’. Hæftet henvender sig til 0.-6. årgang, og kan differentieres i forhold til klassetrin. 
I er også velkomne til at medbringe affald fra skolen (ikke dagrenovation), som sorteres og afleveres i de rette containere under besøget.

Besøg deponeringsanlægget i Glatved (udskoling)

Et besøg på deponeringsanlægget i Glatved giver eleverne indblik i, hvordan en moderne og højtkontrolleret ”losseplads” fungerer, samt hvorfor der i dag stadig er behov for at deponere nogle affaldstyper, til trods for at vi som samfund har fokus på at genbruge og genanvende mest muligt.’

Besøget består af en rundvisning til fods eller i bus (efter ønske og vejrforhold), eventuelt kombineret med et fagligt oplæg og diskussion i Reno Djurs’ formidlingsbygning i Glatved, hvor der er udsigt over anlægget.

Som lærer er du meget velkommen til at deltage aktivt i rundvisningen med spørgsmål til eleverne, og bidrage med din viden. Rundvisningen kan ved behov desuden tilpasses et aktuelt tema I arbejder med. Skriv dine eventuelle ønsker i bookingforespørgslen.

Fag: Biologi, samfundsfag

Varighed: 2 timer

Praktisk info: 
Da rundvisningen udelukkende foregår udendørs, skal I sørge for at være klædt på til vejret. Har I brug for buskørsel til genbrugsstationen, betaler Reno Djurs bussen for alle undervisningsinstitutioner på Djursland. I booker selv bussen, og sender regningen til os.

Sikkerhed: 
Deponeringsanlægget er en arbejdsplads med tung trafik, og derfor gælder følgende regler under besøget:

  • Alle skal bære sikkerhedsvest (udleveres)
  • Rundvisningen foregår i samlet flok, og vi færdes kun på veje og stier.

Forberedelse: 
Det er en god idé at beskæftige jer med emnet som forberedelse til besøget. Har I behov for sparring fx indenfor et specifikt underemne, er I velkomne til at tage kontakt.

Skraldesafari (indskoling og mellemtrin)

Vil I være med til at fjerne skraldet, der flyder i jeres lokalområde? Og vil I gøre det til en sjov, social aktivitet, der inddrager børn og unge, knytter an til gode affaldsvaner i naturen og bidrager til en snak om forskellige typer af affald, sortering og nedbrydningstider?

Det Nationale Plastikcenter i Miljøstyrelsen har udviklet SkraldeSafari, der er en udendørsaktivitet, hvor I går på opdagelse efter skrald i lokalområdet. En aktivitet målrettet børn og unge, hvor I spejder efter al det skrald, I kan finde. Når I vender hjem fra safarien, regner I sammen ud, hvor mange års nedbrydningstid I har sparet naturen for.

Materialet henvender sig til grundskolernes 1-6. klassetrin. 

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 4 lektioner

Forslag til forløb:
Det anbefales, at forløbet omfatter en opstartsfase (1-2 lektioner), selve skraldesafarien (4 lektioner) og en klasseevaluering (1-2 lektioner).

Du finder vejledning og beskrivelse af fremgangsmåde, uddelingsark, brev til elever og forældre her.

Tag på skraldesafari med klassen

Jagten på Råstofferne (udskoling)

Spillet ’Jagten på råstofferne’ sætter fokus på, hvilke råstoffer, der indgår i daglige forbrugsvarer, som f.eks. elevernes mobiltelefoner, hvorfor lige netop disse råstoffer bruges, hvor de kommer fra, hvordan de udvindes, hvordan der ikke er ubegrænsede mængder af dem og hvordan jagten på råstoffer og udvinding af råstoffer har betydning for såvel internationalt samarbejde som udviklingen af samfund.

Spillet gennemføres ude på jeres skole, og består af et brætspil, viden på plancher, forsøgsopstillinger i undervisningslokalet, og opgaver, der skal løses på smartphone eller tablet.

Vi leverer og afhenter spillet hos jer. Udfyld bookingformularen nedenfor, og angiv ønske til leverings- og afhentningstidspunkt.

Du finder lærervejledningen her.

Fag: Geografi / samfundsfag / fysik / kemi

Varighed: ca. 3 timer (+ forberedelse)

Jagten på råstofferne

Booking

Skriv ønske til dato og tidspunkt i feltet herunder (angiv gerne flere muligheder). Skal tilbuddet tilpasses et særligt forløb, beskriv da også gerne dette. Vi vender tilbage til dig snarest muligt.