×
Telefonen er i dag åben fra 9-14 :  87 59 77 77
Telefonen er i dag åben
fra 9-14 : 87 59 77 77
Deklaration af affald

Gå til deklaration

Deklarer dit affald her.

Se også

Deklaration af affald leveret til Reno Djurs

Alt affald, som leveres til Reno Djurs i Glatved, skal deklareres. Det betyder, at Reno Djurs skal have oplysninger om affaldet og affaldsproducenten, inden affaldet kan indvejes til behandling.

Hvem er affaldsproducenten?

Affaldsproducenten er den virksomhed, håndværker eller privatperson, som har produceret affaldet.

Hvad skal oplyses?

Affaldsproducenten skal oplyse p-nummer (jf. CVR-registret) samt affaldets EAK-kode (kode i det Europæiske Affalds Katalog). Når man opretter sig som bruger af Reno Djurs' deklarationssystem, bliver man guidet igennem deklarationen.

Transportøren må ikke deklarere

En transportør er ikke producent af affaldet og kan ikke deklarere affaldet for sin kunde.

Alt affald indberettes til Miljøstyrelsen

Reno Djurs har pligt til at indberette oplysningerne til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har oprettet et nyt, nationalt datasystem for affald, som skal kunne følge alt affald fra producent til slutbehandling.

Data til grønt regnskab

Virksomheder kan trække rapporter om egne affaldsdata til miljøarbejdet i virksomheden og udarbejdelse af et grønt regnskab.

Sådan gør du

Deklarationen skal foretages elektronisk via dette link.

  1. Opret dig som ny bruger af systemet.
  2. Opret dig som affaldsproducent efter at have logget på.
  3. Opret en ny affaldsdeklaration for fx deponeringsegnet affald, haveaffald m.m.

Sådan forløber sagen

  1. Deklarationen vurderes af Reno Djurs. Det er normalt en ekspeditionssag, men er det affald til deponi, kan sagsbehandlingen tage op til 7 dage.
  2. Accepterer Reno Djurs modtagelse af affaldet, sendes der en deklaration med stregkode til brugerens e-mailadresse.
  3. Chaufføren skal benytte stregkoden ved indvejning af affaldet.
  4. Der sendes en kopi af vejeseddelen til brugerens e-mailadresse.

Vær opmærksom på

  • Reno Djurs må ikke modtage affald, der ikke er deklareret, før det bliver afleveret.
  • Det er ikke muligt at deklarere sit affald i vejerboden.
  • Affald, der er deklareret med forkerte oplysninger, må ikke modtages.