×
Telefonen er i dag åben fra 9-12 :  87 59 77 77
Telefonen er i dag åben
fra 9-12 : 87 59 77 77
sortering i virksomheder

Sortering i virksomheder

Virksomheder har i henhold til lovgivningen pligt til at sortere affald. De nærmere regler om virksomheders pligter fremgår af affaldsbekendtgørelsens kapitel 9 samt kommunens regulativ for erhvervsaffald. Virksomheder kan benytte private indsamlingsvirksomheder til at hente og håndtere affald på almindelige markedsmæssige vilkår. Virksomheder kan også benytte Reno Djurs henteordninger og genbrugsstationer mod betaling af gebyrer. Der gælder dog visse begrænsninger herfor i medfør af lovgivningen.

Se mere om virksomheders benyttelse af Reno Djurs' genbrugsstationer her.

Se mere om virksomheders muligheder og priser for at deltage i Reno Djurs' henteordninger her.