×

Ejerstrategi

Reno Djurs ejes i fællesskab af Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune. Fællesskabet er etableret med henblik på, at ejerne løfter en række kommunale opgaver vedrørende affald og genanvendelse i fællesskab.

Ejerkommunerne ønsker at deltage aktivt i udvikling en af Reno Djurs. Strategien beskriver dels kommunernes vision og mission for selskabet, dels rammerne for det mandat, de respektive kommuner har givet deres repræsentanter i selskabet.

Læs ejerstrategien for Reno Djurs her.