×
Telefonen er i dag åben fra 9-12 :  87 59 77 77
Telefonen er i dag åben
fra 9-12 : 87 59 77 77
Tømning af bundfældningstank

Spørgsmål

Har du behov for nærmere oplysninger om tømningstidspunktet, er du velkommen til at kontakte Djursland Kloak-Service ApS på tlf.: 86 33 46 77.

Læs folderen

Du finder vores folder om tømningsordninger for bundfældningstanke her.

Bundfældningstanke

Reno Djurs administrerer ordningen med at tømme bundfældningstanke i Norddjurs og Syddjurs Kommuner.

Alle ejendomme med bundfældningstanke har pligt til at være med i ordningen. Tankene skal tømmes én gang om året ved helårsbeboelser og hvert andet år i sommerhuse.

Ved tømningen kontrolleres anlægget for fejl og mangler, og grundejeren modtager en rapport efter hver tømning. Efter tømning sørger entreprenøren for, at slammet bortskaffes på en miljømæssig korrekt måde.

Du kan se nedenfor, hvornår din bundfældningstank skal tømmes.

Tømningsplan for bundfældningstanke:

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE
Norddjurs Kommune
  Forår ulige år  Efterår ulige år  Forår lige år  Efterår lige år 
Tidligere Grenaa Kommune
Helårsboliger + helårsbeboede sommerhuse   X   X
Virksomheder   X   X
Sommerhuse X      
         
Tidligere Nørredjurs Kommune        
 Helårsboliger + helårsbeboede sommerhuse X   X  
Virksomheder X   X  
Sommerhuse øst (Bønnerup + Glesborg)    X    
 Sommerhuse vest (Fjellerup + Hegedal)       X
         
Tidligere Rougsø Kommune        
Helårsboliger + helårsbeboede sommerhuse   X   X
Virksomheder   X   X
Sommerhuse X      
         
Tidligere Sønderhald Kommune        
Helårsboliger + helårsbeboede sommerhuse   X   X
Virksomheder   X   X
         
           
Anholt Ulige år Lige år 
Helårsboliger + helårsbeboede sommerhuse
Virksomheder X X
Sommerhuse Hvert andet år   
     
Syddjurs Kommune
  Forår ulige år  Efterår ulige år  Forår lige år  Efterår lige år 
Tidligere Ebeltoft Kommune
Helårsboliger + helårsbeboede sommerhuse   X   X
Virksomheder   X   X
Sommerhuse i postnummer 8420 X      
Sommerhuse i øvrige postnumre     X  
         
Tidligere Midtdjurs Kommune        
Helårsboliger + helårsbeboede sommerhuse   X   X
Virksomheder   X   X
Sommerhuse  X      
         
Tidligere Rosenholm Kommune        
Helårsboliger + helårsbeboede sommerhuse  X   X  
Virksomheder X   X  
Sommerhuse   X    
         
Tidligere Rønde Kommune        
Helårsboliger + helårsbeboede sommerhuse   X   X
Virksomheder   X    X
Sommerhuse   X