×
Telefonen er i dag åben fra 9-14:  87 59 77 77
Telefonen er i dag åben
fra 9-14: 87 59 77 77
Adgang uden for åbningstid i Feldballe

Tilmeld adgang uden for åbningstid i Feldballe

På Feldballe genbrugsstation kan du som privatperson eller erhvervsdrivende aflevere affald alle dage fra kl. 6.00 til 21.00 via nummerpladeaflæsning og overvåget selvbetjening. Genbrugsstationens bemandede åbningstid ændres ikke.

Ordningen er gratis for privatpersoner. Virksomheder skal være tilmeldt abonnementsordning. Læs mere her.

Vær opmærksom på 

  • Affaldet skal sorteres korrekt. Læs om sortering her 
  • Farligt affald (olie, maling og kemikalier) modtages ikke, når genbrugsstationen er ubemandet
  • I nødsituationer (strømafbrydelse, uheld m.v.) kan du benytte dig af pladsernes nødtelefon eller ringe på 24 24 05 06
  • Luk kun dig selv ind og ud på pladsen
  • Gi’ det videre-containerne er åbne, men det er ikke tilladt at tage ting i øvrige containere
  • Færdsel sker på eget ansvar. Vi gruser og salter kun i normal åbningstid, så vær ekstra opmærksom i frostvejr
  • Vær opmærksom på den tunge trafik på pladserne ved containertømning m.m., som foregår uden for normal åbningstid. 

Tilmelding

For at benytte Feldballe Genbrugsstation uden for normal åbningstid skal du tilmelde dig ordningen, og i den forbindelse gennemføre en sorteringstest. Ved tilmelding accepterer du betingelserne samt vilkårene for videoovervågning og anvendelse af data. 

Tilmeld dig her.