×
Telefonen er i dag åben fra 9-15:  87 59 77 77
Telefonen er i dag åben
fra 9-15: 87 59 77 77
Billede af affald

Kommunale institutioner

Styr på affaldet med sortering og forebyggelse

Som kommunal institution er det vigtigt at have styr på affaldet og fokus på affaldsforebyggelse. Med det formål at genanvende så meget af affaldet som muligt, samt at nedbringe affaldsmængderne. Derfor er der i 2021 implementeret en affaldsordning i de kommunale institutioner, som omfatter:

Ordningen for kommunale institutioner omfatter:

  • Tilmelding til Reno Djurs’ indsamlingsordninger
  • Opsætning af indendørs sorteringsbeholdere til 6 slags affald
  • Udpegning af en affaldsansvarlig i hver enkelt institution, der sikrer et løbende fokus på sortering og forebyggelse af affald.

Disse 6 slags affald skal hver kommunale institution have indendørs sorteringsbeholdere til:

Sortering af 6 affaldstyper i kommunale institutioner

Ny affaldsordning i 2023

I 2023 indføres ny affaldsordning på hele Djursland, som omfatter afhentning af 10 slags affald på adressen. Dette gælder også for kommunale institutioner. Her vil den nye ordning blive indført i anden halvdel af august 2023.

Kommunale institutioner bliver i løbet af efteråret 2022 og foråret 2023 kontaktet af Reno Djurs vedrørende omstilling til den nye ordning.

I juni 2023 vil denne side blive opdateret med praktisk information om den nye ordning, sorteringsvejledninger, og nyt undervisningsmateriale til skoler.

10 fraktioner

 

Hvad henter Reno Djurs, og hvad skal afleveres på genbrugsstationen?

For kommunale institutioner gælder samme indsamlingsordninger som for private husstande. Affald, der ikke hentes af Reno Djurs, skal afleveres på genbrugsstationerne eller i kuberne til glas og metal. Læs mere om Reno Djurs’ henteordninger her, og om regler og adgang til genbrugsstationerne her.

I 2023 indføres nye henteordninger, som også gælder for kommunale institutioner. Henteordningerne vil omfatte restaffald, madaffald, plast/mad- og drikkekartoner, glas/metal, papir/pap/tekstilaffald samt farligt affald.

Materialer til institutionens affaldsordning i dag

Det er vigtigt, at det er tydeligt for alle i institutionen hvordan affaldet skal sorteres. Derfor har vi samlet al information om den nuværende affaldsordning i en Affaldsguide til kommunale institutioner, som kan downloades her.

Kontakt op på inst@renodjurs.dk for at bestille sorteringsvejledninger i plakatformat. Der fås en version til skoler og daginstitutioner, og en til øvrige institutioner.

 

Plakat til skoler og daginstitutioner Plakat til kommunale institutioner


Leg og læring: materiale til skoler og daginstitutioner
Læringssæt til skoler: Styr på affaldet

Alle skoler modtager et 'Styr på affaldet'-læringssæt, som har leg, bevægelse og dialog i fokus til forskellige alderstrin.

Læringssættet indeholder:

  • 'Flaskehalsen peger på'-spilleplade, der øger elevernes materialekendskab, når de skal på opdagelse i klassen for at finde forskellige materialer.
  • 'Ressourcers vej fra råstof til genanvendelse'-kort med billeder og tekst, som skal sammensættes og præsenteres for de andre i klassen.
  • 'Dilemmakort' om affald, som skaber dialog om gode affaldsvaner og om de sværere emner; hvad gør du for eksempel, hvis du ser din kammerat smide sit affald i skolegården?
 

Styr på affaldet - læringssæt

 
Rim og skralde-rap til børnehaver

Alle børnehaver modtager et fysisk eksemplar af ’Rappeskralde-bogen’, som handler om anden ’Rappeskralde’, der møder Freja på 5 år og resten af børnehaven på tur. Bogen tager de gode affaldsvaner helt ned i børnehøjde.

Rappeskraldebogen

Hvor kan jeg læse mere om den nye affaldsordning i 2023?

Her finder du generel information om den nye affaldsordning i 2023, samt svar på oftest stillede spørgsmål.

I juni 2023 opdateres siden for kommunale institutioner med praktisk information om den nye ordning, sorteringsvejledninger, og nyt undervisningsmateriale til skoler.