×
Telefonen er i dag åben fra 9-12 :  87 59 77 77
Telefonen er i dag åben
fra 9-12 : 87 59 77 77

Ny affaldsordning i 2023

Fra 2023 får du hentet 10 slags affald ved husstanden. Det betyder langt mere genanvendelse og mindre forbrænding. Her kan du læse mere om den nye affaldsordning.

Fra 2023 får du hentet 9 slags affald ved husstanden. Det betyder langt mere genanvendelse og mindre forbrænding. Her kan du læse mere om den nye affaldsordning.

Vis affaldsløsning for :

Enfamiliehuse

Hver husstand får tre beholdere plus en lille kasse til farligt affald. To af beholderne har adskilte rum, så der er plads til forskellige typer af affald.

 • En beholder til mad- og restaffald, der tømmes hver anden uge
 • En beholder til glas, metal, plast og mad- og drikkekartoner, der tømmes hver 3. uge.
 • En beholder til papir, pap og tekstilaffald, der tømmes hver 4. uge.

Alle beholdere er på 240 liter. Der bliver mulighed for at vælge ugetømning af mad- og restaffald, hvis du har meget affald.

renodjurs_ny-ordning-2023-flerfamilie

Hvert sted er der fem beholdere.

 • En 660 liters beholder til restaffald, der tømmes hver anden uge
 • En 140 liters beholder til madaffald, der tømmes hver anden uge
 • En 240 liters beholder til glas og metal, der tømmes hver 3. uge
 • En 660 liters beholder til plast og drikkekartoner, der tømmes hver 3. uge
 • En 660 liters beholder til papir, pap og tekstilaffald, der tømmes hver 4. uge

Dette er standardløsningen. Nogle steder vil der være brug for større beholdere, flere beholdere af samme type eller flere tømninger. Det skal i hvert enkelt tilfælde aftales med Reno Djurs.

Nedgravede beholdere har samme sortering, og der er mulighed for at kombinere løsningerne.

Sommerhus

Hvert sommerhus får tre beholdere. To af beholderne har adskilte rum, så der er plads til forskellige typer af affald.

 • En beholder til mad- og restaffald, der tømmes hver anden uge
 • En beholder til glas, metal, plast og drikkekartoner, der tømmes 11 gange om året
 • En beholder til papir, pap og tekstilaffald, der tømmes hver 8. uge

Alle beholdere er på 240 liter.

Sommerhusejere kan vælge at få beholderen til mad- og restaffald tømt hver 4. uge fra oktober til april.
Man kan købe ugetømning af mad- og restaffald i sommermånederne.

En del af klimaaftalen

Den nye ordning er en del af Folketingets klimaaftale om affald. Sortering af affald skal strømlines i hele landet, og alle enfamiliehuse skal sortere 10 typer affald fra, som skal hentes ved husstanden. Du skal dog ikke have 10 beholdere på adressen, da nogle affaldstyper blandes, og nye affaldsbeholdere er med to kamre. Her ser du de 10 typer affald:

Madaffald Restaffald Glas Jern og metal Plast Mad og drikkekartoner Papir Pap Farligt affald Tekstiler

Den nye ordning er en del af Folketingets klimaaftale om affald. Sortering af affald skal strømlines i hele landet, og alle flerfamilieboliger og boliger med fælles affaldsløsninger skal sortere 10 typer affald fra, som skal hentes ved boligerne. Du skal dog ikke have 10 beholdere på adressen, da nogle affaldstyper blandes. Her ser du de 10 typer affald:

Madaffald Restaffald Glas Jern og metal Plast Mad og drikkekartoner Papir Pap Farligt affald Tekstiler

Den nye ordning er en følge af Folketingets klimaaftale om affald. Sortering af affald skal strømlines i hele landet, og alle sommerhuse skal sortere 9 typer affald fra, som skal hentes ved sommerhuset. Du skal dog ikke have 9 beholdere på adressen, da nogle affaldstyper blandes, og nye affaldsbeholdere er med to kamre. Her ser du de 9 typer affald:

Madaffald Restaffald Glas Jern og metal Plast Mad og drikkekartoner Papir Pap Tekstiler

Disse piktogrammer skal fremover bruges i alle landets kommuner.

560.000 østjyder får samme ordning

Reno Djurs samarbejder med AffaldVarme Aarhus, Renosyd (som dækker kommunerne Skanderborg og Odder) samt Favrskov Forsyning om fælles ordning, fælles indkøb og fælles planlægning. Det betyder samme ordning for 560.000 østjyder og mindst mulige omkostninger.

Det er fortsat Reno Djurs, der står for affald og genbrug i Norddjurs og Syddjurs kommuner. Har du spørgsmål eller oplever problemer med at få hentet dit affald, skal du også efter 2023 kontakte Reno Djurs.

Tidsplan

Den nye ordning igangsættes løbende fra maj til september 2023. Du får direkte besked, når vi nærmer os.

Klima og miljø

Målet med den nye sortering er at genanvende og genbruge så meget som muligt. Beregninger viser, at den nye ordning vil betyde, at ca. 60% af husholdningernes affald går til genanvendelse. Det sparer ressourcer og energi til at producere nye varer. De nye skraldebiler på Djursland skal køre på miljøvenlig bio-energi og får eldrevne lifte og komprimatorer for at begrænse støjen. Reno Djurs undersøger desuden, om det er muligt at bruge elbiler i Grenaa, Ebeltoft og Hornslet.

Økonomi

Prisen for at få hentet affald vil stige med 20-30% med den nye ordning. Det skyldes ekstra omkostninger til at købe og tømme beholdere, og til at sortere og til at komme af med materialerne. Folketinget vurderer, at øgede mængder materialer til genanvendelse vil motivere danske firmaer til at udvikle nye løsninger til genanvendelse, så prisen over tid vil falde. Fra 2025 skal producenter af emballage betale for en del af affaldshåndteringen, hvilket vil få prisen til at falde.

Her kan du læse mere om baggrunden for den nye ordning

Ny affaldsordning i 2023

Bliver de gamle skraldespande genbrugt?

Ja, de bliver genbrugt eller genanvendt. Alle beholdere til papir og pap genbruges, og bliver på din adresse. Alle beholdere til restaffald hjemtages, og 240 liter beholderne vaskes og forsynes med nye klistermærker, og anvendes derefter til papir og pap-beholdere til sommerhuse. De fleste 140 liter beholdere til restaffald genanvendes, hvilket betyder at de smeltes om og bruges til nye produkter - fx skraldespande. Beholderne er lavet af en type plast, der er meget nem at genanvende. En mindre del af 140 liter beholderne vil blive genbrugt direkte til madaffald i boligforeninger.

Hvordan skal affaldet sorteres?

Du vil modtage grundig vejledning i hvordan affaldet skal sorteres og hvor rent det skal være inden ordningen træder i kraft. Vi skal følge de krav der er til sortering og renhed, som bliver udmeldt af lovgiverne.

Kan jeg være sikker på, at I ikke blander affaldet sammen?

JA. Det sker ikke i dag, og det sker ikke i fremtiden. De nye skraldebiler bliver designet med flere rum, der passer til beholderne, så det er ikke muligt at blande materialerne sammen. Hvis affaldet er sorteret dårligt, kan et læs blive afvist hos den virksomhed, der modtager genanvendeligt affald. Så er forbrænding den eneste mulighed.

Kan jeg beholde den nuværende ordning?

Nej. Loven siger, at alle husstande har pligt til at benytte den affaldsordning, der gælder i kommunen.

Hvorfor bliver beholderen til metal, plast, glas og drikkekartoner kun tømt hver 3. uge?

Vores analyser viser, at en 240 liters rumopdelt beholder dækker behovet hos 80% af alle husstande. Hyppigere tømning vil være en stor ekstraudgift, som vi ikke vil pålægge det store flertal, som kan klare sig med tømning hver 3. uge.

Kan jeg fortsætte med hjemmekompostering?

Ja. Den grønne del af køkkenaffaldet kan komposteres sammen med fint haveaffald. Kød, fisk og mejeriprodukter skal i beholderen til madaffald.

Hvorfor stiger prisen?

Det gør den, fordi vi skal købe nye beholdere, og fordi det er dyrt at tømme de mange beholdere. Affaldet skal også sorteres, før det kan genanvendes. Kun få affaldstyper har en positiv værdi på markedet; det meste koster penge at oparbejde til nye produkter. Reno Djurs gør, hvad der er muligt for at holde priserne nede. Blandt andet gennem fælles udbud og indkøb med vores østjyske samarbejdspartnere. Fra 2025 skal producenter af emballage betale for en del af affaldshåndteringen, hvilket vil få prisen til at falde igen.

Hvor meget fylder de nye beholdere?

Mål på 240 liters affaldsbeholderen er: højde 102 cm, bredde 70 cm, dybde 86 cm.

Hvis der etableres et beholderskjul til 3 stk. 240 liters affaldsbeholdere, bør det indvendige breddemål være mindst 240 cm.

De nye affaldsbeholdere kan ses på den lokale genbrugsstation.

Kan I garantere, at al plast bliver genanvendt?

Nej. Det er ikke muligt, fordi der er så mange forskellige typer plast. Vi forventer, at op til 60% kan genanvendes, mens resten bliver til el og fjernvarme i et forbrændingsanlæg. Branchen arbejder på at udnytte mere og mere af plasten til genanvendelse, og producenterne får et ansvar for at bruge plast, der er nemt at genanvende.

Hvad sker der med madaffaldet?

Det bliver brugt til at producere biogas. Madaffaldet afsættes til et anlæg, der bedst muligt kan udnytte energi og næringsstoffer.

Betyder flere tømninger mere kørsel med forurenende skraldebiler?

Der bliver mere transport, men Reno Djurs har besluttet, at alle skraldebiler skal køre på 100% biodiesel. Vi undersøger, om det er teknisk og økonomisk muligt at supplere med elbiler.

Kan mælkekartoner genanvendes?

Der findes få anlæg, som kan genanvende en del af materialerne fra juice- og mælkekartoner. Med en ny landsdækkende sortering er der bedre mulighed for at etablere et dansk anlæg.

Hvad med tekstilaffaldet?

Tekstilaffaldet afsættes til et firma, der skal sørge for at det bliver genanvendt.
Tøj, som kan bruges igen, bør også i fremtiden afleveres til private og velgørende organisationer.

Kan jeg slippe for at betale til genbrugsstationen, når I henter mere af affaldet hos mig?

Nej. Genbrugsstationerne er en del af den fælles affaldsordning, som alle husstande er med i. Selv med den nye ordning forventer vi, at ca. 60% af husholdningernes affald køres på genbrugsstationen.

Vil I forlange, at vi kører beholderne ud til fortovet, når de skal tømmes?

Når adgangsforholdene er i orden, henter skraldemanden affaldsbeholderne og stiller dem også på plads efter tømningen. Læs om kravene til adgangsforhold i pjecen Hjælp din skraldemand.
Hvis adgangsforholdene ikke lever op til kravene, skal du køre affaldsbeholderne ud til fortovet, når de skal tømmes.

Hvad med direkte genbrug – er det ikke vigtigere end sortering?

Det er i hvert fald vigtigt. På genbrugsstationerne kan du aflevere og hente brugbare genstande i ordningen Gi’ det Videre.

Hvornår får vi mere at vide?

De nye beholdere leveres i perioden maj-september 2023. Der vil blive tilsendt brev i din digitale postkasse et par uger før udbringning. 
 
For sommerhuse sker udbringning af beholdere i perioden medio august til ultimo september 2023.

Du får grundig instruktion i sorteringen, når du får de nye beholdere.

Må jeg dele affaldsspand med min nabo?

Nej, alle ejendomme skal som udgangspunkt have egne beholdere. 
 
Kun hvis der er særlige forhold der gør, at det er fysisk umuligt at opstille 3 beholdere eller, at skraldebilen ikke kan køre hen til grunden, kan dette fraviges. Hvis du mener at dette er tilfældet på din ejendom, bedes du kontakte os på: affaldsordning2023@renodjurs.dk og redegøre for forholdene. 
Vi vil derefter besigtige ejendommen, med henblik på en vurdering af forholdene.