×
Telefonen er i dag åben fra 9-12 :  87 59 77 77
Telefonen er i dag åben
fra 9-12 : 87 59 77 77
Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald skal håndteres og bortskaffes miljø- og sikkerhedsmæssigt/sundhedsmæssigt forsvarligt.

Norddjurs og Syddjurs kommuner har derfor iværksat en indsamlingsordning, som administreres af Reno Djurs.

Hvad er klinisk risikoaffald?

Klinisk risikoaffald er den del af affaldet, der produceres i forbindelse med pleje og behandling af mennesker og dyr, som er uegnet til bortskaffelse gennem den almindelige dagrenovation.

Det skyldes bl.a.:

  • at affaldet kan være forbundet med en særlig smitterisiko
  • at det kan være uhygiejnisk og uæstetisk
  • at der kræves særlig emballering for at undgå stikskader på dem, der håndterer affaldet
  • at der stilles særlige krav til forbrænding af affaldet.

Hvem kan benytte sig af ordningen?

Indsamlingsordningen er en henteordning for alle, hvor affaldet afhentes på adressen. Også hos affaldsproducenter, der kun har affald i mindre mængder som f.eks. kanyler/skærende genstande (f.eks. fodterapeuter).

Reno Djurs har udgivet en folder om korrekt håndtering og sortering af klinisk risikoaffald. Hent folderen her.

For virksomheder

Alle virksomheder, der har smittefarligt affald, skal anmelde det til kommunen. De bliver tilmeldt en ordning hos Reno Djurs om at få hentet affaldet på adressen mindst en gang om året. Virksomhederne får beholdere til affaldet, så de kan opbevare det forsvarligt.

Affaldet hentes af firmaet Marius Pedersen A/S.

Anmeldelse sker på et skema, der udleveres og udfyldes i samråd med Marius Pedersen A/S. Marius Pedersen A/S sørger for at sende anmeldelsen til kommunen.

Marius Pedersen A/S
Sandagervej 40
7400 Herning

Tlf.: 96 26 53 00
herning@mariuspedersen.dk